Ýörite tehniki gullugy

VESTERGAARD  ELEPHANT BETA 15 awtoulagy HG-leriň ähli görnüşlerini doňmaklyga garşy işläp taýýarlamak üçin niýetlenen.  Suwuklyklar üçin üç baklar bilen enjamlaşdyrylan: bak №1 – 4000 l, bak №2 – 2000 l, bak №3 – 2000 l. Awtoulagda suwuklygyň awtomatik usulda gyzdyrmasy oturdylan, suwuklygyň iň pes gyzdyrmasy +60 çenli, iň ýokary gyzdyrmasy +85, şeýle hem suwuklygyň proporsional garyşdyrmasynyň dozatory oturdylan. Okuň iň ýokary götermesi -19 m.