Howa menziliniň hyzmatlary

Aşgabat Halkara howa menzili bu döwrebap, elýeterli, oňaýly menzildir

Laçyn myhmanhanasy

Dynç almaga boş wagtlary bolýan ekipažlar jem-de ýolagçylar üçin...

Maglumatlar

Siziň üçin has amatly bolar ýaly howa menziliň jaýynyň ...

Eneleriň we çagalaryň otagy

Eneleriň we çagalaryň otagy körpejelere indeg etmegiň...

Çagalar üçin oýunlaryň meýdançasy

Çagalar üçin oýunlaryň meýdançasy ýolagçylaryň ...

Ugurlar

Biziň bilen dünýäniň iň owadan nokatlaryna uçuň!

Ankara
Ankara
Bangkok
Bangkok
Pariž
Pariž
Moskwa
Moskwa
London
London
Dubaý
Dubaý

Bize ynanýarlar

Täzelikler

HOWA MENZILINIŇ HOWPSUZLYGY

HOWA MENZILINIŇ HOWPSUZLYGY

Uçuşlaryň  gözleg awariýa-halas ediş gullugy aerodromda hem-de Aşgabat Halkara howa menziliniň jogapkärçiliginiň çäginde gözleg we  heläkçilikden halas etmek işlerini  guraýar.

GIŇIŞLEÝIN →
AŞGABAT HALKARA HOWA MENZILI

AŞGABAT HALKARA HOWA MENZILI

Türkmenistanyň Aşgabat Halkara howa menzili ýeke-täk we Ýewropa bilen Merkezi Aziýanyň arasynda strategik taýdan ýerleşen howa menzili bolup durýar.

0
kw.m. terminalyň meýdany
0
ýolagçy 1 sagatda geçýär
0
şäherlere uçýarys
0
tonna ýüki bir ýylda geçirýäris

Ankara

  • Date:
  • Client:
    Wrapbotstrap
  • Category: