Howa menziliň hyzmatlary

El goşlary saklanýan ýer

El goşlary saklanýan kamera Aşgabat Halkara howa menziliniň birinji gatynda ýerleşýär we halkara gatnawlarynyň ýolagçylaryna gije-gündiz hyzmat edýär. El goşlaryny saklamagyň bahalary olaryň sanyna hem-de göwrümine baglydyr. El goşlaryny saklaýan kameranyň hyzmatlary barada Aşgabat şäheriniň Halkara howa menziliniň soraglara jogap berýän telefonlaryndan has giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz: 

+993 12 23-38-45,   +993 12 23-38-47,  +993 12 92-06-13,  +993 12 92-06-14.