Howa menziliň hyzmatlary

Goşmaça maglumatlar

Siziň üçin has amatly bolar ýaly howa menziliň içinde Sorag-jogap nokatlary ýerleşýär. Siz olardan uçarlaryň gatnawlary, Terminalyň çäginde hereket edýän  hyzmatlar we desgalar barada doly maglumatlary alyp bilersiňiz.
Eger-de sizde düşünmezlik, soraglar ýüze çyksa onda kömek almak üçin Sorag-jogap nokatlaryna ýüz tutuň!

 Aşgabat şäheriniň Halkara howa menziliniň sorag-jogap telefonlarynyň belgileri  
Şeýle hem siz  aşakdaky telefon belgileri boýunça islendik maglumatlary alyp bilersiňiz:

+993 12 23-20-34 – Ýerli gatnawlaryň sorag-jogaby
+993 12 23-38-45 – Halkara gatnawlaryň sorag-jogaby

Goşmaça maglumatlar
Goşmaça maglumatlar