Howa menziliň hyzmatlary

Eneleriň we çagalaryň otagy

Eneleriň we çagalaryň otagy körpejelere indeg etmegiň zerur serişdeleri bilen enjamlaşdyrylandyr. Siz bu ýerde çagalaryň arlyga dolanýan stoljyklaryndan, sowuk we gyzgyn suwdan, diwanlardan we stollardan peýdadanyp bilersiňiz.