Howa menziliň hyzmatlary

Aşgabat halkara howa menziline hoş geldiňiz!

Muzeý
Muzeý

Howa menziliň Awiasiýa muzeýine hoş geldiňiz! Aşgabat Halkara howa menziliniň...

El goşlary saklanýan ýer
El goşlary saklanýan ýer

El goşlary saklanýan kamera Aşgabat halkara howa menziliniň...

Goşmaça maglumatlar
Goşmaça maglumatlar

Siziň üçin has amatly bolar ýaly howa menziliň ...

Eneleriň we çagalaryň otagy
Eneleriň we çagalaryň otagy

Eneleriň we çagalaryň otagy körpejelere indeg etmegiň...

Çagalar üçin oýunlaryň meýdançasy
Çagalar üçin oýunlaryň meýdançasy

Çagalar üçin oýunlaryň meýdançasy ýolagçylaryň...

Laçyn myhmanhanasy
Laçyn myhmanhanasy

Dynç almaga boş wagtlary bolýan ekipažlar jem-de ýolagçylar ...

Awtoulaglar üçin duralga
Awtoulaglar üçin duralga

Aşgabat Halkara hоwa menziline awtoulagly barmak has...

Saglyk hyzmatlary
Saglyk hyzmatlary

Saglyk hyzmatlarynyň otagy köpçülikleýin zolakda ýerleşýär

El goşlaryny gaplamak we daşlamak
El goşlaryny gaplamak we daşlamak

El goşlaryny  gaplamak we daşlamak boýunça hyzmatlar...

Elektron enjamlara zarýad bermek
Elektron enjamlara zarýad bermek

Biz şu günki durmuşymyzy elektron enjamlarsyz göz öňüne-de...

Dükanlar we kаfeler
Dükanlar we kаfeler

Aşgabat Halkara howa menzilinde söwda etmek ýeke bir satylýan harytlaryň...